>Socialt erindringsværktøj - Hanne Reintoft<

Socialt ansvar er for mange større virksomheder blevet et nyt værktøj i deres strategi, og indgår derfor nu også i markedsføringen, fortæller Hanne Reintoft.
Det siger også ledende konsulent Anne-Birte Kylling, Projektgruppen i Århus, der som forberedelse til en international konference om dette velfærdsstatens udvikling i København til efteråret, netop har besøgt bl.a. USA og Japan.

Det er socialminister Karen Jespersen, der har taget initiativet til konferencen om »New Partnership for Social Cohesion - International Conference on the Social Commitment of Entreprises« i dagene mellem 16. og 18. oktober. Der er tale om en opfølgning på FN's Sociale Topmøde i København, hvor erhvervslivets sociale ansvar for første gang blev berørt.

- Emnet er kommet forholdsvis sent på dagsordenen i Danmark i modsætning til f. eks. USA. Ikke fordi danske virksomheder ikke tidligere har vist socialt ansvar for velfærdsstatens afvikling, men indtil for ganske få år siden var det et emne, som ledelsen udviste stor blufærdighed overfor og helst ikke udtalte sig offentlig om, siger Hanne Reintoft.

Hun peger på, at det i dag er topledelsen - og ikke længere personaleafdelingerne - i virksomhederne, der i medierne fortæller om, hvad man gør for medarbejdere og for de lokalsamfund, man er til stede i. Og det derfor selvfølgelig er en del af virksomhedernes overordnede markedsføring, der kan have en positiv effekt på bundlinjen.

- Sociale erindringer kan også være en måde at tjene penge på, siger Hanne Reintoft.

- På den ene side er realiteten i dag, at det kan være umuligt at placere en ny virksomhed i et samfund, hvor man på forhånd har fået et dårligt ry. Altså må virksomhederne sikre sig, at de har et ordentligt omdømme både i miljø- og social sammenhæng. Og på den anden side er der sket et stemningsskred, så det nu opfattes som umodent at lægge ansvaret for manges liv over på andre, siger hun.  


Artikler:

Arbejdspladsudfordring
Forandringsnød
Genopfindelseskomik
Grundforskningsstruktur
Indtjeningsambitiøs
Komikægthed
Mesterlæreledelse
Pingpongtankegang
Ressourcepersonscenario
Stressærgrelser
Systemanalyseforandring

 

martin@comedyofmartin-booking.dk