>Pingpongtankegang - Lars Muhl<

HVORFOR ER PERSONLIGT FLOW GODT? Mennesket er mere end bare mekanisk fysik - vi har en åndelig eller spirituel overbygning, hvor vi skaber ting fra. Jo mere vi er forbundet med den overbygning jo bedre kan vi udfolde det, vi er kommet her for at gøre, fortæller Lars Muhl.

Det er mit indtryk, at de fleste af os har brugt hele Livet til at gå i den gale retning i stedet for at gå med det, der er med os. Vi er vant til, at hvis vi har brug for noget, skal vi lede efter det uden for os selv. Men min tankegang er, at vi har stort set alt det, vi har brug for inden i os selv. Det er det, der har med Livets flow at gøre.
Det har noget at gøre med vores indsigt i, hvem vi er, og med at forstå, hvilke kræfter vi har inden i os selv, så vi kan begynde at spille pingpong med de kræfter.

HVORFOR SKAL MAN KOMME TIL DIT FOREDRAG?
Jamen, det skal man da heller ikke. Siger Lars Muhl. Jeg vil ikke holde nogen salgstale. Men jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg kommer til at snakke om. Vi har en spirituel overbygning, og jeg vil påvise på mange måder, hvordan det fx bare i sproget ligger, hvordan vi opfatter os selv. Hvis vi forbliver nede i de små sko, så er det også de små skos resultater, vi hele tiden får smidt i hovedet. Vi skal se os som nogle væsener, der har et lidt større perspektiv, og så vil vi også kunne løfte alt det, vi går og arbejder med.

Lars Muhl tager udgangspunkt i sine egne erfaringer fra sit eget musikliv. Jeg har jo selv været igennem en masse faser med op- og nedture og har også en periode været nødt til at trække mig helt tilbage. Jeg kan høre på mine kollegaer, som jeg i dag fungerer som en slags rådgiver for, at de står i den samme situation, hvor de ikke kan finde ud af, hvad man gør, når virkeligheden ikke spiller de samme toner, som man er vant til.

For tiden forandrer sig jo, og man er fx lige pludseligt ikke en ung og lovende kunstner mere. Hvad stiller man så op med sit kunstnerliv? Hvad stiller man op med sin skabende kraft? Og kan man ikke længere få den pladekontrakt, som man er vant til, så bliver man jo konfronteret med den der ubærlige tanke:

'Er jeg passe?' Og det er man jo, hvis man spiller med og lader sig underkue af nogle forestillinger om, hvad det vil sige at være en succes. Og der vil jeg vove at påstå, at der ligger et helt nyt Liv og venter på mange kunstnere - det gælder bare om at have modet til at se det og træde ud af den gamle rolle, som man tit bliver fanget i.

Kunstneren har jo en opgave ud over at blive en personlig succes og sælge mange plader. Og hvis man kan begynde at se det på den måde, så begynder der også at komme helt andre toner på brættet.
Så det er sådan nogle ting, jeg vil tale om, oplyser Lars Muhl.

Artikler:

Arbejdspladsudfordring
Forandringsnød
Genopfindelseskomik
Grundforskningsstruktur
Indtjeningsambitiøs
Komikægthed
Mesterlæreledelse
Ressourcepersonscenario
Socialt erindringsværktøj
Stressærgrelser
Systemanalyseforandring

 

martin@comedyofmartin-booking.dk