>Forandringsnød - Torben Wiese<

For nylig var vi involveret i en konference for danske produktionsvirksomheder med titlen »Nye ideer til forbedring af konkurrenceevnen for danske produktions-virksomheder« og trods en vis pessimisme, så er der adskillige ideer, som kan sikre danske arbejdspladser og fremtidig indtjening.

Det centrale spørgsmål er derfor om lederne har evnen og viljen til at gennemføre de nødvendige, radikale ændringer? Ifølge koncernchefen, så er ledere over 40 år mindre forandringsberedte end organisationerne som helhed. Desuden påpeger han, at succesfulde forandringer udover »de hårde discipliner« kræver en god forklaring til organisationerne på, hvorfor forandring er nødvendigt.

Men lad os antage at forandringsledelse findes eller kan skabes. Hvad er det så som skal ændres? – spørger Torben Wiese.
Ifølge et globalt forskningsprojekt som bl.a. involverer INSEAD, så er kvalitet og effektiv produktion ikke længere tilstrækkeligt. Det overraskende postulat er, at pris bliver en afgørende faktor i de kommende år. Der vil være et pres mod lavere priser og dermed lavere omkostninger. Det kræver nye værktøjer som for eksempel Activity Based Costing. Hvis en virksomhed endnu ikke har en opgørelse af de reelle variable omkostninger pr. kunde og/eller pr. produkt, så er det en klar anbefaling at komme i gang. Nu!

Vigtige områder
Udover pris er der 3 andre om råder som danske virksomheder godt kan forberede sig på:

• Volumen fleksibilitet
• Levering / Supply Chain Management
• Innovation

Løsningsmodel

En vigtig del af løsningen ligger i integration med leverandører, kunder og nogle gange konkurrenter, udtaler Torben Wiese.
Derudover har vi følgende anbefalinger:
• Kom (endnu) tættere på kunden
• Proces- og projektorientering bliver vigtigere
• Organisationerne skal bevæges mod mere selvstyring og mere entreprenørship
• Glem adskillelse af produktion og service. I fremtiden integreres produktion og service.

Viden som nøgleord
For at klare sig i den globale konkurrence med faldende kundeloyalitet, er det afgørende vigtigt at forbedre sine nøgle-kompetencer, fortæller Torben Wiese. En af nøglekompetencerne for de fleste virksomheder bliver viden. Alle talere på konferencen - fra adm. direktør Hans Skov Christensen, Dansk Industri, og departementschefen, Erhvervsministeriet, til en række erhvervsledere som Jan Berg, Incentive, og Jørn Kildegaard fra GN Store Nord var enige om at vi bevæger os mod den videnbaserede virksomhed.

Udfordringen synes i høj grad at være udvikling og styring af viden. Det er vigtigt at vide, hvad vi ved!
Vores opfordring til danske virksomhedsledelse er at foretage en status med hensyn til nuværende og fremtidige konkurrenceparametre. Tid er en vigtig faktor og et initiativ nu kan blive afgørende for din virksomheds fremtidige konkurrenceevne.